Pilihan saham sebagai sebahagian daripada pampasan

Jika pendapatan pampasan belum dimasukkan ke dalam W-2, maka hitunglah pendapatan pampasan dan sertakan jumlah ini sebagai upah pada baris 7 sebagai tambahan kepada amaun dari Borang W Pada Jadual D dan Borang, laporkan hasil kasar daripada jualan yang ditunjukkan pada Borang B dari broker dan asas kos untuk saham.


ISO dilaporkan dalam Borang Bagaimana mereka dilaporkan bergantung kepada jenis pelupusan. Terdapat tiga kemungkinan senario pelaporan cukai: Ini boleh dikira menggunakan data yang terdapat pada Borang yang disediakan oleh majikan. Pertama, cari nilai pasaran yang saksama bagi saham yang tidak terjual Borang, kotak 4 didarab dengan kotak 5, dan kemudian tolak kos saham tersebut Borang, kotak 3 didarab dengan kotak 5.

Hasilnya adalah penyebaran dan dilaporkan pada Borang, kerana pendapatan diiktiraf untuk tujuan AMT, ada asas kos yang berbeza dalam saham AMT daripada saham untuk tujuan cukai pendapatan tetap.

Jika stok dijual dalam tahun yang sama dengan latihannya, maka penyebaran itu tidak perlu dimasukkan dalam pendapatan AMT. Rawatan Cukai untuk Kelayakan Pelupusan Opsyen Saham Insentif Pelarasan kelayakan untuk ISO dikenakan cukai sebagai keuntungan modal pada kadar cukai keuntungan modal jangka panjang dan perbezaan antara harga jualan dengan kos opsyen.

pilihan saham sebagai sebahagian daripada pampasan

Jumlah yang dimasukkan sebagai pendapatan pampasan, dan biasanya dimasukkan ke dalam Borang W-2, kotak 1, adalah penyebaran nilai pasaran saksama saham semasa anda menjalankan opsyen dan harga pelaksanaan. Untuk mencari ini, darabkan nilai pasaran saksama bagi kotak saham 4 dengan bilangan saham yang dijual biasanya jumlah yang sama dalam kotak 5 dan, dari produk ini, tolak kotak harga pelaksanaan 3 yang didarabkan dengan jumlah saham yang dijual biasanya jumlah yang sama ditunjukkan dalam kotak 5.

Laporkan jumlah ini pada Borang, garis Mengira Asas Kos untuk Cukai Teratur Dasar kos saham yang diperolehi melalui pilihan saham insentif adalah harga pelaksanaan, yang ditunjukkan dalam kotak 3. Asas kos bagi keseluruhan lot saham adalah jumlah dalam kotak 3 didarabkan dengan bilangan saham yang ditunjukkan dalam kotak 5.


Dengan pilihan saham insentif ISO, majikan memberi pekerja pilihan untuk membeli saham dalam perbadanan majikan, atau syarikat induk atau anak syarikat, pada harga yang ditentukan, yang disebut harga pelaksanaan atau harga mogok. Stok boleh dibeli pada harga mogok sebaik sahaja jaket pilihan tersedia untuk dilaksanakan. Harga mogok ditetapkan pada masa opsyen diberikan, tetapi pilihan biasanya terletak pada masa yang ditetapkan. Sekiranya nilai saham meningkat, ISO membolehkan pekerja membeli saham pada masa hadapan pada harga mogok yang dikunci sebelum ini.

Amaun yang termasuk untuk tujuan AMT adalah perbezaan di antara nilai pasaran saham dan harga opsyen saham insentif. Nilai pasaran saksama setiap saham ditunjukkan dalam kotak 4. Kos setiap saham bagi pilihan saham insentif, atau harga pelaksanaan, ditunjukkan dalam kotak 3 Borang Bilangan saham yang dibeli ditunjukkan dalam kotak 5. Untuk mencari jumlah untuk termasuk sebagai pendapatan untuk tujuan AMT, darabkan jumlah dalam kotak 4 dengan jumlah saham yang tidak terjual biasanya sama seperti yang dilaporkan dalam kotak 5 dan, dari produk ini, tolak harga kotak pelaksanaan 3 didarabkan dengan bilangan saham yang tidak dijual biasanya jumlah yang sama ditunjukkan dalam kotak 5.


Penyebaran antara nilai pasaran wajar saham dan harga pemogokan opsyen dianggap pendapatan untuk tujuan AMT. Nilai pasaran saksama diukur pada tarikh stok pertama boleh dipindahkan atau apabila hak pekerja kepada stok tidak lagi tertakluk kepada risiko pelucuthakan yang besar. Penyertaan penyebaran ISO dalam pendapatan AMT hanya dicetuskan jika pekerja terus memegang stok pada akhir tahun yang sama di mana opsyen itu dilaksanakan.


Kelayakan Pelupusan Opsyen Saham Insentif Pelarasan kelayakan bagi ISO hanya bermaksud bahawa stok yang diperolehi dilupuskan lebih daripada dua tahun dari tarikh pemberian dan lebih dari satu tahun selepas stok dipindahkan kepada pekerja biasanya tarikh latihan. Terdapat kriteria kelayakan tambahan: Rawatan Cukai untuk Pilihan Saham Insentif Mengurus ISO dianggap sebagai pendapatan semata-mata untuk tujuan mengira cukai minimum AMT alternatif, tetapi ia tidak diendahkan untuk tujuan mengira cukai pendapatan tetap persekutuan.


Mengenalpasti Tempoh Pegangan Berkelayakan ISO mempunyai tempoh pemegangan khas untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan cukai keuntungan modal. Tempoh pegangan adalah dua tahun dari tarikh pemberian dan satu tahun selepas stok dipindahkan kepada pekerja.

Bagi pelupusan kelayakan saham ISO, asas kos akan menjadi harga mogok yang terdapat pada Borang ditambah dengan pendapatan pampasan yang dilaporkan sebagai upah. Gunakan Borang untuk melaporkan pelarasan negatif untuk perbezaan antara keuntungan AMT dan keuntungan modal biasa. Borang adalah borang cukai yang digunakan untuk memberi maklumat kepada pekerja tentang pilihan saham insentif yang dilaksanakan pada tahun ini.

Jika saham ISO dijual pada kerugian, jumlah keseluruhan adalah kerugian modal, dan tidak ada pendapatan pampasan untuk dilaporkan. Menahan dan Menaksir Cukai Ketahui bahawa majikan tidak dikehendaki menahan cukai atas pelaksanaan atau penjualan opsyen saham insentif. Oleh itu, mereka yang telah melaksanakan tetapi belum menjual saham ISO pada akhir tahun mungkin mengalami liabiliti cukai minimum alternatif.


Di samping itu, mereka yang menjual saham ISO mungkin mempunyai liabiliti cukai yang besar yang tidak diliputi oleh pegangan gaji. Pembayar cukai perlu menghantar anggaran pembayaran cukai untuk mengelakkan imbangan kena dibayar cukai. Pembayar cukai juga mungkin mahu meningkatkan jumlah penangguhan sebagai ganti pembayaran yang dianggarkan.

Terdapat pelbagai perbezaan dalam rawatan cukai ESO yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai pampasan. Amaun yang termasuk untuk tujuan AMT adalah perbezaan di antara nilai pasaran saham dan harga opsyen saham insentif. Tempoh Tamat Tempoh: Perubahan nilai seterusnya adalah keuntungan atau kerugian modal. Kerana SAR dan pelan hantu adalah pada dasarnya bonus tunai, syarikat perlu mencari cara untuk membayarnya. Di Jadual D dan Formreport hasil kasar daripada jualan yang ditunjukkan di Borang B dari broker dan asas kos bagi saham. Perbezaan kontrak [sunting] Opsyen saham pekerja mungkin mempunyai beberapa perbezaan berikut dari pilihan standard yang tersenarai di bursa: Bergantung pada jadual peletakasan dan kematangan opsyen, pekerja boleh memilih untuk melaksanakan opsyen pada satu ketika, yang mewajibkan syarikat untuk menjual pekerja saham sahamnya pada apa jua harga saham digunakan pilihan saham sebagai sebahagian daripada pampasan harga pelaksanaan. Ini boleh dikira menggunakan data yang terdapat pada Borang yang disediakan oleh majikan, pilihan saham sebagai sebahagian daripada pampasan.

Angka ini akan digunakan pada Jadual D dan Borang Mengira Jumlah Pendapatan Pampasan pada Pelupusan Disqualifying Jika saham ISO dijual semasa tempoh pemegangan yang membatalkan, beberapa keuntungan dicukai sebagai upah tertakluk kepada cukai pendapatan biasa, dan keuntungan atau kerugian yang tinggal adalah dikenakan cukai sebagai keuntungan modal.

pilihan saham sebagai sebahagian daripada pampasan

Rayuan Cukai untuk Menghapuskan Pelupusan Opsyen Saham Insentif Pelupusan yang hilang kelayakan atau tidak layak bagi saham ISO adalah apa-apa pelupusan selain pelupusan kelayakan.

Borang menunjukkan tarikh pemberian di kotak 1 dan menunjukkan tarikh pemindahan atau tarikh latihan dalam kotak 2. Tambahkan dua tahun ke tarikh dalam kotak 1, dan tambahkan satu tahun ke tarikh dalam kotak 2. Jika saham ISO dijual selepas mana-mana tarikh kemudian, itu adalah pelupusan kelayakan dan sebarang keuntungan atau kerugian akan menjadi keuntungan atau kerugian modal yang dikenakan cukai pada kadar keuntungan modal jangka panjang. Sekiranya saham ISO dijual pada bila-bila masa sebelum atau pada tarikh ini, ia adalah pelupusan yang membatalkan dan pendapatan dari penjualan dicajkan sebahagiannya sebagai pendapatan pampasan pada kadar cukai pendapatan biasa dan sebahagiannya sebagai keuntungan atau kerugian modal.

Disqualifying pelupusan ISO dikenakan dua cara: Jumlah pendapatan pampasan ditentukan seperti berikut: Jika ISO dijual pada keuntungan, pendapatan pampasan adalah penyebaran antara nilai pasaran saksama saham apabila opsyen dilaksanakan dan harga mogok opsyen . Sebarang keuntungan di atas pendapatan pampasan adalah keuntungan modal.

Majikan menyediakan satu contoh Form untuk setiap pelaksanaan ISO yang berlaku pada tahun kalendar. Pekerja yang mempunyai dua atau lebih latihan boleh menerima pelbagai Borang atau kenyataan yang disatukan yang menunjukkan semua latihan. Pemformatan dokumen cukai ini mungkin berbeza-beza, tetapi ia akan mengandungi maklumat berikut: Identiti syarikat yang memindahkan stok di bawah ISO Identiti pekerja yang melaksanakan ISO Tarikh opsyen saham insentif diberikan Tarikh stok insentif opsyen dilaksanakan Harga pelaksanaan sesaham Nilai pasaran saksama setiap saham pada tarikh pelaksanaan Bilangan saham yang diperolehi Maklumat ini digunakan untuk mengira asas kos bagi saham, jumlah pendapatan yang perlu dilaporkan untuk cukai minimum alternatif , jumlah pendapatan pampasan atas pelupusan yang membatalkan, dan untuk mengenal pasti permulaan dan akhir tempoh pemegangan khas untuk memenuhi syarat untuk rawatan cukai pilihan.

Dalam Borang, terdapat pelarasan negatif pada baris 17 untuk mencerminkan perbezaan keuntungan atau kerugian antara pengiraan keuntungan biasa dan AMT. Rujuk kepada Arahan untuk Borang untuk maklumat lanjut. Pendapatan kompensasi mungkin telah dimasukkan ke dalam Borang W-2, pernyataan gaji dan cukai dari majikan dalam jumlah yang ditunjukkan dalam kotak 1. Sesetengah majikan akan menyediakan analisis terperinci mengenai jumlah kotak 1 di bahagian atas W Jika pampasan pendapatan telah dimasukkan ke dalam W-2, maka hanya melaporkan gaji dari Borang W-2 kotak 1 pada Borang, baris 7.

Diskaun ini dalam harga beli stok dipanggil penyebaran. ISO dikenakan dua cara: Pendapatan daripada ISO adalah tertakluk kepada cukai pendapatan tetap dan cukai minimum alternatif, tetapi ia tidak dikenakan cukai untuk tujuan Keselamatan Sosial dan Medicare. Untuk mengira rawatan cukai ISO, anda memerlukan maklumat berikut: Tarikh pemberian: Pelupusan saham biasanya apabila pekerja menjual stok, tetapi stok juga boleh dipindahkan kepada orang lain atau disumbangkan kepada amal.

Adalah dinasihatkan untuk mengesan asas kos AMT yang berbeza ini untuk rujukan masa depan. Untuk tujuan cukai tetap, asas kos saham ISO adalah harga yang dibayar untuk pelaksanaan atau harga mogok. Hasil jualan kasar yang diperlukan, yang diberikan oleh broker pada Borang B. Juga perlu dilaporkan adalah asas kos tetap harga latihan atau mogok, yang terdapat pada Borang Pada jadual yang berasingan, melaporkan hasil kasar dari penjualan dan harga pelaksanaan kos AMT ditambah dengan pelarasan AMT sebelumnya.

Jumlah pendapatan pampasan ini biasanya dimasukkan ke dalam Borang W-2, kotak 1. Jika tidak dimasukkan ke dalam W-2, masukkan amaun ini sebagai upah tambahan pada Borang, baris 7. Mengira Asas Kos yang Diselaraskan dari Disposal Disposition Start dengan asas kos dan menambah jumlah pampasan. Gunakan angka asas kos diselaraskan untuk melaporkan keuntungan atau kerugian modal pada Jadual D dan Borang Continue Reading.